Amit Bhatnagar became state secretary.

1 min read

अज़ीम खान कबीर मिशन समाचार दिलीप शर्मा लोकसभा प्रभारी, पुष्पेंद्र पटेल जिला अध्यक्ष, दिव्या अहिरवार, राम जी पटेल, राजू खान...